iso_9001_ukas_urs

iso_13485_ukas_urs

senso connect

Realtime KVALITA

Realtime Technologies s. r. o. je zcela zavázána k dosahování nebo překračování požadavků zákazníka na kvalitu služeb.

Provedení oprav a montáží DPS v Realtime Technologies s. r. o. se ve všech ohledech ŕídí požadavky normy IPC-A- 610. Všichni naši pracovníci byli podle této normy vyškoleni a jsou držitely certifikátu CIS (Certified IPC Specialist).

Při práci se držíme metodik popsaných normami IPC-7711/7721.